Seznam biotopů K1 - Mokřadní vrbiny K2.1 - Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů K3 - Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny K4C - Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké L1 - Mokřadní olšiny L2.2B - Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy L6.5B - Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) L7.1 - Suché acidofilní doubravy L7.3 - Subkontinentální borové doubravy L7.4 - Acidofilní doubravy na písku L8.1B - Boreokontinentální bory bez lišejníků L8.3 - Perialpidské hadcové bory M1.1 - Rákosiny eutrofních stojatých vod M1.2 - Slanomilné rákosiny a ostřicové porosty M1.3 - Eutrofní vegetace bahnitých substrátů M1.4 - Říční rákosiny M1.5 - Pobřežní vegetace potoků M1.7 - Vegetace vysokých ostřic M2.4 - Vegetace jednoletých slanomilných trav M4.1 - Štěrkové náplavy bez vegetace R1.2 - Luční prameniště bez tvorby pěnovců R1.4 - Lesní prameniště bez tvorby pěnovců R1.5 - Subalpínská prameniště S1.3 - Vysokostébelné trávníky skalních terásek S1.4 - Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin S1.5 - Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) S3A - Jeskyně přístupné veřejnosti T1.10 - Vegetace vlhkých narušovaných půd T1.3 - Poháňkové pastviny T1.4 - Aluviální psárkové louky T1.5 - Vlhké pcháčové louky T4.1 - Suché bylinné lemy T4.2 - Mezofilní bylinné lemy T5.5 - Podhorské acidofilní trávníky V1G - Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přirozeným nebo přírodně blízkým charakterem dna a břehu V2A - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.) V2B - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) V2C - Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod - ostatní porosty V4B - Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta
DomůPřírodní stanoviště

Přírodní biotopy nepřiřazené k habitatům (o)

Třída habitatů

-- Nezadáno --

Popis

Priorita

Ne

Základy monitoringu

Rozšíření v ČR:
(c) 2007 Biomonitoring - Oficiální webové stránky AOPK ČR věnované monitoringu v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu monitoring@nature.cz. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2007 - všechna práva vyhrazena. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.